ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР        

 

НАЧАЛО

От 2006 година към читалище „Заря“функционира информационен център. Центъра е изграден чрез реализирани проекти с подкрепата на Фондация за реформа в местното самоуправление, Фондация „Лале“ и Фондация „За развитие – читалища“ по програми за подобряване на социалната среда и читалищата - информационни посредници в селските райони. Информационният център разполага със шест персонални компютри, три от които доставени по проекти и три подарени от община Ихиман. Има изградена компютърна мрежа, свързана с интернет. Осигурена е копирна техника, скенер, принтери и факс апарат. В центъра се предлагат информационни и технически услуги. Осигурен е безплатен достъп до интернет, извършват се необходимите справки за ученици и студенти, информация за продажби на имоти, информация от пазара на труда, справки за земеделски произведители, интернет банкиране, онлайн пазаруване. Разработен е справочник за дейностите и услугите, предоставяни от общинската, областната и държавната администрация и бизнеса на територията на община Ихтиман. Предоставят се технически услуги под формата на ксерокопиране, принтирате, компютърна обработка и сканиране на документи, изпращане на факс, изработка на некролози. 

ЦЕНИ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ:

1. Ксерокопиране на документи – 0,10 лв. на страница

2. Принтиране на документи – 0,10 лв. на страница

3. Компютърна обработка на документи – 0,50 лв. на страница

3. Изпращане на факс – 0,50 лв.

4. Изработка на некролози:

- предпечатна подготовка – 1,00 лв

- печат – 0,20 лв на брой

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР:

В работни дни от 8.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00

ИСТОРИЯ

УСТАВ

РЪКОВОДСТВО

ШКОЛИ И СЪСТАВИ

БИБЛИОТЕКА

КОНТАКТИ

ФОРМАЦИЯ ”ВАКАРЕЛЧЕ”

ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕКТИВ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕНИН

АЛБУМ