ЧИТАЛИШЕТО В ПРОГРАМА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ”

 

НАЧАЛО

УСТАВ

РЪКОВОДСТВО

ШКОЛИ И СЪСТАВИ

БИБЛИОТЕКА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ФОРМАЦИЯ ”ВАКАРЕЛЧЕ”

ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕКТИВ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕНИН

АЛБУМ

 

Програма „Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".

„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за населението чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет години да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Очаква се обществените библиотеки да разшират своя обхват и дейности, като се превърнат в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата насърчава набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание.

Народно читалище „Заря 1902г” с Вакарел е сред първите целеви библиотеки от етап 2009, утвърдени за участие по програмата. През декември 2010г. в читалището бяха дарени и монтирани пет персонални компютъра, едно многофункционално устройство „Xerox” и мулти медиен проектор с екран. Читалището партнира с осигурен достъп до  интернет и монтиране на физическата охрана на техниката, чрез  технически средства – СОТ в помещенията. Община Ихтиман, като партньор осигури застраховката на техниката за периода на действие на програмата.

На 16 декември 2010г. бе даден старт на проекта в читалището в присъствието на Кмета на Община Ихтиман, Председателя на Общинския съвет, Кмета на кметство Вакарел, гости от Народно читалище „Слънце” гр. Ихтиман гости от общинската администреция и жители на Вакарел.

 

 

 

Намерението на Народно читалище „Заря 1902г” е с предоставената техника и активното участие на работещите в читалището и доброволни сътрудници е да спомогне за реализиране целите на програмата а именно изграждането на нов тип читалищна библиотека, предоставяща безплатен пакет от услуги за посетителите: компютри и достъп до интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна грамотност, реализиране на проекти за  населението във Вакарел, провеждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи (деца, безработни, предприемачи и т.н.), интеграция на ромското население.